نویسنده = �������� ���������� ����������
امکان سنجی استناد به جهت نامشروع برای ابطال عمل متقلبانه در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22034/fvh.2022.14154.1635

مصطفی دانش پژوه