بررسی عوامل، زمینه‌ها و انواع جرایم ناموسی (با مطالعه موردی در افغانستان)

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی جامعه المصطفی, العالمیه

چکیده

یکی از پدیده‌های جنایی رایج در جوامع سنتی به‌خصوص جامعه افغانستان، جرایم ناموسی است. جرایم ناموسی جرایمی است که به انگیزه حفظ ناموس یا انتقام از متجاوز به ناموس، توسط خویشاوندان وی صورت می‌گیرد و غالباً متوجه زنان است.
آنچه در این نوشتار می‌آید، بررسی و تبیین علل و زمینه‌ها و نیز انواع جرایم ناموسی به‌خصوص در جامعه افغانستان است که پرداختن به آن با رویکردی فقهی‌-حقوقی با توجه به نبود تحقیقی جامع در این موضوع در افغانستان و با عنایت به شرایط جدید پیش‌آمده در این کشور(حضور یک‌باره و چشمگیر زنان در بسیاری از عرصه‌ها که این مسئله منجر به بروز اشکال مختلفی از خشونت‌های برآمده از تعصب ناموسی در این کشور شده است) ضروری به نظر می‌رسد. آنچه در این مقاله به‌عنوان عوامل انواع جرایم ناموسی، اعم از جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی شناخته‌شده و مورد بحث قرارگرفته است، عبارت است از تعصب ناموسی، بدفهمی و کج‌فهمی از دین، ازدواج‌های اجباری یا نامتناسب، خودکامگی حاکمان و فساد اداری، عدم حاکمیت قانون و دخالت مراجع غیررسمی در قضاوت.
 
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
 https://www.magiran.com/paper/1524387
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1199273

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the causes, contexts and categories of honor crimes” (With evidence from Afghanistan)

نویسندگان [English]

  • Sayed Ali Musavi
  • Sayed Abdulbasir Hosseini
M. A. in criminal law and criminology, Al Mustafa international university
چکیده [English]

Honor crimes are amongst the widespread criminal phenomena in traditional communities like Afghanistan. Honor crimes are those that are committed mostly by men against women for protecting female relatives or avenging sexual assault on them. What is included in this writing is the study and explanation of the causes, contexts and types of honor crimes particularly in Afghanistan, the legal and jurisprudential study of which seems necessary regarding the lack of a comprehensive study on this issue in Afghanistan, while the new conditions created in the country in which we observe the sudden and eye-catching presence of women in many fields, has leaded to different types of honor- based aggressions.
What are discussed in this paper as the causes of different types of honor crimes, including the crimes against body, crimes against property and crimes against public order are honor zeal, misunderstanding of religion, inappropriate or coercive marriages, dictatorship of the rulers and administrative corruption, lack of law authority and interference of informal resources in judgment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Option
  • Fraud
  • Cheater
  • The cheated
  • Laesio enormis
  • Ignorance of price
-        اشنایدر، ایرنه(1389)، «پیشرفت های اخیر در قانون خانواده افغانستان»، ترجمه ضحی سواد‌ کوهی‌فر و سیدعلی‌ کاظمی، مجله حقوقی دادگستری، ش72.
-         افراسیابی، محمد اسماعیل(1377)، ‌حقوق جزای عمومی، فردوسی، تهران.
-        امین بک، احمد(1982م)، شرح قانون عقوبات الأهلی، دارالعربیة للموسوعات، بیروت.
-        اُو، اونا، و همکاران(2009)، مبادی حقوق جزای افغانستان، ترجمه شرکت خدمات حقوقی ایلیت، دانشکده حقوق دانشگاه ستانفورد، کالیفرنیا.
-        بدار، لوک و دیگران(1383)، روانشناسی اجتماعی، ترجمه حمزه گنجی، ساوالان، تهران.
-        تبرایی، رامین(1384)، «تعصب (بررسی روان شناختی یک رفتار)»، مجله حدیث زندگی، ش23.
-        جنسن، اریک(2009م)، معرفی قانون افغانستان، دانشکده حقوق دانشگاه ستنفورد، کالیفورنیا.
-        حمیدی، عبدالحکیم(1393)، «بد دادن؛ عوامل و پیامدهای آن»، مجله عدالت، ش134.
-        دهخدا، علی اکبر(1377)، لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران.
-        راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1383)، المفردات فی غریب القرآن، ترجمه غلامرضا خسروی‌حسینی، المکتبة المرتضویة، قم.
-        رحمانی یزدری، علی جان(1386)، علل عقب ماندگی افغانستان و راه‌های بیرون رفت، میراث ماندگار، قم.
-        رضایی، محمدعارف(1393)، حقوق جزای عمومی افغانستان، سعید، کابل.
-        الزغبی، فرید(1995م)، الموسوعة الجزائیة، دارالصادر، بیروت.
-        سپندارند، روح الله(1390)، «ناموس، غیرت، ‌خشونت»،‌ مجله گزارش، ش230.
-    سرآمد، محمدحسین، لطیفه سلطانی و دیگران(1392)، «عوامل و زمینه های تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان (گزارش تحقیق ملی)»، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کابل.
-        سرآمد، محمدحسین و لطیفه سلطانی(1392)، «خشونت علیه زنان در افغانستان (نیمه نخست سال 1392)»، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کابل.
-        شیخانی، علی باقر(1387)، تعصب، عروج، تهران.
-        صانعی، پرویز(1381)، حقوق و اجتماع؛ رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی، طرح نو، تهران.
-        صدر توحیدخانه، محمد(1388)، رهنمود ماکس پلانک برای حقوق جزای عمومی افغانستان، هایدلبرگ، آلمان.
-        غلامی، شهین(1390)، «قتل‌های ناموسی؛ ریشه‌ها و راهکارها»، مجله گزارش، ش230.
-        الفنستون، مونت استوارت(1379)، افغانان: جای، فرهنگ، نژاد (گزارش سلطنت کابل)، ترجمه محمد آصف فکرت، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد.
-        فیض، علیرضا، (1379)، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، چ3، امیر کبیر، تهران.
-        قیاسی، جلال الدین و دیگران، (1391)، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه)، چ3، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.
-        کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان(1393)، «عوامل و پیامدهای بچه‌بازی در افغانستان (گزارش تحقیق ملی)»، کابل.
-        کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان(2008م)، «وضعیت زنان افغانستان در سال 2008 میلادی»، کابل.
-        گرجی، ابوالقاسم(1355)، «گزارش علمی کنفرانس اجرای حقوق کیفری اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم»، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، ش2.
-        ملک زاده، فهیمه(1389)، اصطلاحات تشریحی حقوق جزا، مجد، تهران.
-        نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال(1382)، «بد، مسکن درد آور»، کابل.
واعظی، حمزه(1390)، هویت‌های پریشان؛ جستاری در مفاهیم و مبانی فرایند ملت‌سازی در افغانستان، بدخشان، مشهد.