گستره جرم جاسوسی اقتصادی و صنعتی با نگاهی به قانون 1996 کنگره ایالات ‌متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان

چکیده

جاسوسی اقتصادی و صنعتی به جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی یک کشور در مورد کشور دیگر تعریف گردیده است. وضعیت اقتصادی یک کشور، اهمیت بسزایی در امنیت ملی آن دارد که جاسوسی اقتصادی و صنعتی می‌تواند این مهم را هدف قرار دهد. اهداف این جاسوسی شامل جمع‌آوری اطلاعات در مورد تولید ناخالص، ارقام نرخ تورم، تخصیص بودجه برای دفاع، هزینه‌های پژوهش و توسعه ملی و گسترش صنایع مهم مانند الکترونیک، هوافضا، و بیوتکنولوژی می‌شود. در طول دوران جنگ سرد سرویس‌های اطلاعاتی و ضد جاسوسی در اهداف سیاسی و نظامی متمرکزشده بودند که تغییر اساسی درروند جاسوسی ایجاد گردید. جاسوسی اقتصادی و صنعتی به گزینه‌ای جذاب برای کشورهایی که اغلب متحد هستند، تبدیل‌شده است. تحمیل هزینه‌های سنگین جاسوسی اقتصادی و صنعتی بر اقتصاد آمریکا، ضعف قوانین مدنی در مبارزه با این موضوع و ناتوانی دادستان‌ها در استفاده مؤثر از سایر قوانین کیفری، کنگره را به این تصمیم واداشت که جاسوسی اقتصادی را تبدیل به جرم فدرال و قانون جاسوسی اقتصادی را در سال1996، تصویب کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The scope of the crime of economic and industrial espionage with a look at the 1996 law of the United States Congress

نویسنده [English]

  • seyed matin mohseni
PhD student of criminal law and criminology at Al-Mustafa International University of Khorasan
چکیده [English]

Economic and industrial espionage is defined as the collection of economic information from one country about another. A country's economic situation is very important to its national security, and economic and industrial espionage can target it. The targets of this espionage include gathering information on GDP, inflation rates, budgeting for defense, national R&D spending, and expanding important industries such as electronics, aerospace, and biotechnology. During the Cold War, intelligence and counterintelligence services focused on political and military purposes, which fundamentally changed the espionage process. Economic and industrial espionage has become an attractive option for countries that are often allies. The heavy costs of economic and industrial espionage on the US economy, the weakness of civil law in combating the issue, and the inability of prosecutors to use other criminal laws effectively led Congress to make economic espionage a federal offense and enact the Economic Espionage Act in 1996.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic and industrial espionage
  • Trade secrets
  • Espionage crime
  • Intelligence services
  • Economic Espionage Act 1996
-                   ام اسچب، ام اسچب دوم، جان(1383)، حقوق جزا، ترجمه امیر سماواتی پیروز، چ1، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه.
-                   سیمپسون و ویزبرد سالی اس، دیوید(1392)، جرم‌شناسی جرایم یقه‌سفیدان، ترجمه حمیدرضا دانش‌ناری و آزاده صادقی، چ1، تهران: انتشارات مجد.
-                   صادقی، حسین میر محمد(1387)، جرایم علیه آسایش عمومی، چ1، تهران: نشر میزان.
-                   عالی‌پور، حسن(1393)، حقوق کیفری فناوری اطلاعات، چ2، تهران: انتشارات خرسندی.
-                   قبولی درافشان، مهدی، حمید رضا دانش ناری و علی ساعتچی(1392)، مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری از اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران و آمریکا، دو فصلنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق)، ش4.
-                   مایل ال. بنسون وسالی اس. سیمپسون(1391)، جرایم یقه‌سفیدان رویکردی فرصت مدار، ترجمه اسماعیل رحیمی‌نژاد، چ1، تهران: میزان.
-                   مجیدی، سید محمود(1386)، جرایم علیه امنیت «مطالعه تطبیقی جرایم جاسوسی، تبانی، محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران و فرانسه»، چ1، تهران: میزان.
-                   Boadle, Anthony. “Canada Spy-Catcher Says High-Tech Firms Targeted.” The Reuter European Business Report, 13 April 1994.
-                   Damadian, Raymond. Testimony before the House Comm. on the Judiciary Subcomm. on Crime. Federal Document Clearing House, 9 May 1996.
-                   Fialka, John J. “Stealing the Spark: Why Economic Espionage Works in America.” Wasington Quarterly 1996.
-                   Fraumann, Edwin. “Economic Espionage: Security Missions Redefined.” Public Administration Review, vol. 57 (1997).
-                   Gallagher, Neil J. “Cybercrime, Transnational Crime, and Intellectual Property Theft: Hearing Before the J. Econ. Comm. 105th Cong. 2–4,”1998. Retireved from: <http://www.wiu.edu/library/govpubs/guides/intellect.htm>.
-                   Gomes, Lee. “Upstart Linux Draws a Microsoft Attack Team.” Wall St. J. 21 May 1999.
-                   Hirst, Michael, and Karen  Breslan. “Closing the Deal, Trade Is the Main Focus of Bill Clinton’s Foreign Policy.” Newsweek, 6 March 1995.
-                   Jager, Melvin F.Trade Secrets Law. New York: Clark Boardman Callaghan & Co,1996.
-                   Kaslow, Amy. “Behind White House Role as Pitchman for U.S. Firms.” Christian Science Monitor, 28 March 1995.
-                   Keithly, David M. and Stephen P. Ferris. “U.S. Companies Exposed to Industrial Espionage; Point of View ”National Defense, vol. 87 (1 September 2002).
-                   King, Neil, Jr. and Jess Bravin. “Call It Mission Impossible, Inc. Corporate Spying Firms Thrive.” Wall St. J. 3 July 2000.
-                   Moyer, Marc A. “Section 301 of the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988: A Formidable Weapon in the War Against Economic Espionage.” Northwestern Journal of International Law and Business, vol. 15 (1994).
-                   Nelson, Emily, George Anders, and Raju Narisetti.“How Kodak, Fearing Theft of Trade Secrets, Mounted Its Own Sting.” Wall St. J. 25 November 1996.
-                   Paine, Thomas. “The American Crisis.” In Heritage of American Literature Beginnings to the Civil War, edited by James E. Miller, Jr. For Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich Collage Publisher, 1991.
-                   Schweizer, Peter. Friendly Spies: How American Allies Are using Economic Espionage to Steal Our Secrets. New York: Atlantic Monthly Press, 1993.
-                   Vaknin, Sam. “Analysis: The Industrious Spies II.” United Press International, Financial News, 14 May 2002.