نقش اقلیم آب‌و‌هوایی بر پیدایش بلوغ

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری. ایران

2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری. ایران

10.22034/fvh.2021.9328.1270

چکیده

آنچه از «بلوغ» همواره به عنوان آغاز مسئولیت و محدودیت‌های انسان مکلف یاد می شود، رسیدن دختر و پسر به سنّ خاص است؛ اما صرف نظر از مبنای شرعی آن، بلوغ پدیده‌ای است طبیعی با فعلیت رسیدن استعداد جنسی و قوای تولید مثل. معیار و ضابطه‌ای که در آیه 6 سوره مبارکه نساء(حد توانایی جنسی) تصریح شده است. هر چند روایات و اخبار بسیاری متذکر نشانه‌های گوناگون برای تفسیر این مرحله از توانایی جنسی شده‌اند و سنین متعدد را برای آن بیان نموده‌اند، بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ادله فقهی اقامه شده برای تعیین سنّ به عنوان معیار بلوغ برای آحاد افراد، قابل نقد بوده و مورد خدشه است. ضمن آنکه این ادله با حقیقت بلوغ که در آیه اشاره شده در تناقض است، زیرا توجه به بلوغ از منظر توانایی و قدرت باروری، متأثر از عوامل بسیاری همچون اقلیم و ویژگی‌های آب و هوایی است. ازهمان‌رو است که در روایات، سنین متعدد که ناظر به موضوع نیاز مخاطب کلام بوده بیان شده است. با این حال، این مسئله چندان در حوزه‌های فقهی و حقوقی مورد تأمل قرار نگرفته است و از فقه پویا انتظار می‌رود نسبت به مسئله بازنگری اساسی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of climate on puberty

نویسندگان [English]

 • Sayed Mohammad Keykavosi 1
 • Mohammad Jafari Harandi 2
1 Ph.D. Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law and member of Young Researchers Club of Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahrari, Iran
2 Associate Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahrari. iran
چکیده [English]

What is always referred to as puberty as the beginning of the responsibilities and limitations of the obligated human being is the attainment of a girl and a boy at a certain age; But regardless of its religious basis, puberty is a natural phenomenon with the actualization of sexual talent and reproductive powers. The criterion and rule specified in verse 6 of Surah An-Nisa '. However, many narrations and news have mentioned various signs to interpret this stage of sexual ability and have stated different ages for it. The studies of this research show that the jurisprudential arguments presented to determine age as a criterion of maturity for individuals can be criticized and damaged. At the same time, these arguments contradict the truth of maturity mentioned in the verse. Because attention to maturity in terms of ability and fertility is affected by many factors such as climate and climatic characteristics. That is why in the narrations, various ages have been expressed that have dealt with the subject of the need of the addressee of the word. However, this issue has not been much considered in the fields of jurisprudence and law, and dynamic jurisprudence is expected to have a fundamental review of the issue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maturity
 • sexual maturity
 • climate
 • the impact of weather conditions
 • jurisprudence and law
 • اصفهانی، احمد بن عبدالله(ابونعیم اصفهانی)(1408)، حلیه الاولیاء و طبقات الاصفیاء،چ1، بیروت: دار الکتب العربی.
 • امینی، پروانه و شمسی راحمی(1378)، «سنّ اولین قاعدگی و برخی عوامل موثر بر آن در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر یاسوج»، مجله علوم پزشکی دانشگاه اصفهان، س4، ش9.
 • انصاری رویفعی، محمد بن مکرم(ابن‌منظور) (1408)، لسان ‌العرب، چ1، بیروت: دار الصادر للطباعه و النشر.
 • بابویه قمی، محمد بن علی(شیخ صدوق) (بی‌تا)، الخصال،چ4، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیات اسلامی حوزه علمیه.
 • باقاچاریا، گوری و جانسون، ریچارد(1391)، مفاهیم و روش‌های آماری، ترجمه فتاح میکاییلی، چ2، تهران: انتشارات ارکان‌دان.
 • باور، عبدالمجید(1393)، بلوغ از باور تا واقعیت، چ1، اهواز: انتشارات موسسه فرهنگی آیات.
 • بدلیسی، شرف الدین بن شمس الدین(1377)، شرفنامه تاریخ مفصل کردستان، چ1، تهران: انتشارات اساطیر.
 • بزاز، احمد بن عمرو(1409)، المسند، چ1، بیروت: مکتبه العلوم و الحکم.
 • بهرامی‌خو، نگار(1392)، شبکه‌های اجتماعی بستری برای ایجاد بلوغ زودرس در کودکان و نونهالان، چ1، مشهد: انتشارات موسسه آموزش عالی شاندیز.
 • پلیتر، دیمن(1393)، سیاست تغذیه، ترجمه مسعود عبداللهی، چ1، تهران: انتشارات دادمان مهر.
 • پورنجف، عبدالحسین و همکاران(1395)، «بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دختران مقطع سوم راهنمایی شهر ایلام در زمینه سلامت بلوغ- سال تحصیلی 93-1392»، مجله علوم پزشکی دانشگاه ایلام، س24، ش1.
 • جوهری، اسماعیل بن حماد(1410)، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، چ1، بیروت: دار العلم للملایین.
 • حرّ عاملی، محمد بن حسن(1362)، هدایه الامه الی احکام الائمهD، چ1، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه.
 • حسنخانی، ملیحه و دیگران(1395)، بلوغ و تغییرات شخصیتی عمیق و ماندگار، چ1، زاهدان: انتشارات تجربه نو.
 • حسینی، مرضیه(1386)، پرنوگرافی و تأثیر مخرب آن بر مغز، چ1، تهران: نشر دیدار.
 • حموی، یاقوت بن عبدالله(1405)، معجم البلدان فی معرفه المدن و القری و الخراب و الحمار و السهل و الواعر من کل مکان، چ2، بیروت: دار الصادر للطباعه و النشر.
 • خوش‌کن، ابوالقاسم(1396)، روان‌شناسی بلوغ، چ1، اهواز: انتشارات رشد.
 • دهدار، مجتبی(1393)، نقش رشد اجتماعی بر سیر جامعه، چ1، تهران: نشر نی.
 • دینوری، احمد بن داود(1396)، اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، چ10، تهران: نشر نی.
 • رامپوری، محمد بن جلال‌الدین(غیاث‌الدین)(1393)، غیاث‌اللغه، چ5، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • رفیع‌پور، فرامرز(1377)، آناتومی جامعه مخاطب، چ1، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 • زراعتی، حجت و همکاران(1384)، «بررسی روند تغییر میانگین سنّ منارک در دختران ایرانی»، فصلنامه باروری و ناباروری، س7، ش4.
 • سپهروی، محمدتقی(لسان الملک) (1380)، ناسخ التواریخ، ج14، چ1، تهران: انتشارات اساطیر.
 • سورین، ورنر و جیمز، تانکارد(1381)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، چ1، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
 • سهیلی آزاد، علی‌اکبر(1391)، رژیم غذایی مناسب، چ1، تهران: نشر بهکام.
 • شیخ صدوق(1415)، من لایحضره الفقیه، چ1، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
 • صدری نائینی، شراره(1393)، تغییرات چندوجهی بلوغ در دختران نوجوان، چ1، تهران: نشر ایراندخت.
 • صفی‌پوری شیرازی(1388)، منتهی الارب فی لغه العرب، چ1، تهران: مؤسسه چاپ و اتشارات دانشگاه تهران.
 • طریحی نجفی، فخرالدین بن محمد(1416)، مجمع‌البحرین و مطلع النیرین، چ3، تهران: نشر مرتضوی.
 • طوسی، محمد بن حسن(شیخ طوسی)(1407)، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه لشیخ المفید، چ4، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
 • علوی، مجید(1387)، نظرسنجی درباره دانش نگرش و عملکرد دختران نوجوان، نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی(پایش)، س8، ش4.
 • غربالی، محمد شفیق(1972)، الموسوعه العربیه المیسره، چ1، قاهره: دار الشعب.
 • فرهنگی، علی‌اکبر(1388)، مبانی ارتباطات مخاطب، چ15، تهران: نشر خدمات فرهنگی رسا.
 • فزاری قلقشندی، احمد بن علی(1407)، صبح الاعشی فی صناعه الانشاء، چ1، دمشق: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
 • قاسمی، حسین(1389)، غذا و امنیت تغذیه در ایران و جهان، چ1، تهران: انتشارات گوهر.
 • قرایی مقدم، امان‌الله(1394)، ناآگاهی بلوغ طبیعی و بحران‌های اجتماعی ناشی از آن، چ2، تهران: نشر آدینه.
 • قرقره‌چی، ربابه و ندا شعاری(1390)، سنّ بلوغ و ارتباط آن با شاخص توده بدن در دختران شهر تبریز [مقاله]، مجله دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تبریز، س11، ش2.
 • کسمایی، مرتضی(1371)، پهنه‌بندی اقلیمی ایران، چ1، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
 • کسمایی، مرتضی(1378)، اقلیم‌ و معماری، چ1، تهران: نشر خاک.
 • کلینی، محمد بن یعقوب(1407)، الاصول من الکافی، چ4، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
 • گهل، جان(1388)، اقلیم‌شناسی، ترجمه شهرزاد مهدوی، چ3، تهران: انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی نوین.
 • محسنیان راد، مهدی(1369)، ارتباط‌شناسی کلام، چ1، تهران: انتشارات سرو.
 • محفوظ، عقیل سعید(1436)، آسیب‌های روانی و اجتماعی جنگ، چ2، دمشق: دار العودی.
 • مسعودی، عبدالهادی(1384)، روش فهم حدیث، چ1، تهران: انتشارات سمت.
 • مسعودی، علی بن حسین(1381)، التنبیه و الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چ1، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 • مسعودی، علی بن حسین(1409)، مروج الذهب و معادن الجوهر، چ1، قم: موسسه دار الهجره.
 • مطهری، مرتضی(1395)، مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی(انسان در قرآن )، چ1، تهران: انتشارات صدرا.
 • مک‌کوئین، دنیس(1380)، مخاطب‌شناسی، ترجمه مهدی منتظر قائم، چ1، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 • منهاجی الاسیوطی، محمد بن احمد(1417)، جواهر العقود و معین القضاه و الموقعین و الشهود، چ1، بیروت: دار العلم للملایین.
 • نجاشی، احمد بن علی(1406)، فهرست اسماء مصنفی الشیعه(رجال نجاشی)، چ6، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
 • نفیسی، علی‌اکبر(ناظم‌الاطباء) (1343)، فرهنگ(فرنودسار)، چ1، تهران: انتشارات خیام.
 • نویری، احمد بن عبدالوهاب(2004م)، نهایه الارب فی فنون الادب، چ1، قاهره: موسسة المصریة العامة.
 • نیشابوری، محمد بن عبدالله(حاکم نیشابوری، ابن البیع)(1422)، مستدرک علی الصحیحین، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
 • نیومن دورلند، ویلیام الکساندر(1391)، فرهنگ لغت پزشکی، ترجمه محمد هوشمند، چ1، تهران: انتشارات توتیا.
 • واتسون، دونالد و لبز، کنت(1388)، اطلس شناسی اقلیم جهان، ترجمه وحید قبادیان، چ11، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
 • ویسکرمی، حسنعلی و سیروس مرادی زاده(1398)، سیروس، سنّ بلوغ جنسی و مقایسه آن با بلوغ عاطفی، اجتماعی و هیجانی پسران نوجوان شهر خرم‌آباد [مقاله]، مجله رویش روان‌شناسی، س8، ش24.
 • Anderson S.e & Dallai G & Must A, Relative weight and race influence average age at menarche in different areas: Results from two nationally representative surveys of OS girls studied 25 years apart, Pediatrics journal, 2013, 111(4(
 • Barosh L & Friel S & Engelhardt K, The cost of a sex growth and healthy and sustainable diet - who can afford it? ,Australian journal of public health, 2014, 38(1(
 • Barush, Fred, Propotions maturity of health, Journal of Tomson institute of genetic engineering and biotechnology research, 2014,51(3(
 • Gibson ,Matthew, Change in food patterns of Moscow adults and its association with changes in their foods, Journal of nutrition sciences & food technology, 2008, 2(4(
 • Gomeswde A & Sobrinho Cl, Adolescents knowledge about adolescence puberty and sexuality, Pediatric journal, 2002, 78(5), 301-308; Sharma M & Gupta S, Menstrual pattern and abnormalities in the high school girls of Dharan, Nepal med coll journal, 2003, 5(2)
 • Moodi, Michelle, Assessment of 3rd grade junior school girl students, knowledge and attitude toward puberty age sanitation, Journal of med Beijing, 2011, 21(3(
 • Soll, Yatindra , Menarcheal age in russian and icelandic girls, Morfhol anthyopoz journal, 1999, 29(1(
 • Sperroff, Lora, Clinical gunecologic endocrinology and infertility, Journal of eur endocrinol, 1996, 10(5(
 • Thomas F & Renaud F, International variability of ages at menarche and menopause: Paterns and main determinants, Hum boil journal, 2001, 73(2(
 • Tiwari H& Oza Un, Knowledge attitudes and belifs about menarche of adolescent girls in Anand district Gujarat, East med health journal, 2006, 12(6(
 • Wasniewska M & Deluca F & Bergamaschi R, Early treatment with GH alone in turner syndrome: prepubertal catch up economic growth and waning other effect, Eur journal endocrinol, 2000, 151(5)
 • Williams, Petty, Monitoring the affordability of healthy eating in climate: a case study of 10 years of the illawarra healthy, Nutrients journal, 2010, 2(11(

Zinzl M & Santamourls M & Kimiagar S, The role of geographical climate on human growth, Journal of national academ of sciences(NAS), 2004, 14(7(