دوره و شماره: دوره 16، شماره 46، اسفند 1401، صفحه 1-337 
مرز میان «بزهکاری» و «بزه‌دیدگی» در جرم «تجاوز» (بررسی رویه قضایی شهر مشهد)

صفحه 5-28

10.22034/fvh.2021.11492.1418

عباس شیخ الاسلامی؛ جواد وارسته شاکری؛ مجید شایگان فر؛ رضا دانشور ثانی


اعتبارسنجی فقهی، حقوقی ورود غیرتاجر در قانون ورشکستگی ایران

صفحه 77-99

10.22034/fvh.2021.11344.1401

سمیه آهنگران؛ حمید روستائی صدرآبادی؛ نصرالله جعفری؛ اردوان ارژنگ