دوره و شماره: دوره 15، شماره 43، شهریور 1400، صفحه 1-300 
ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

صفحه 5-28

10.22034/fvh.2021.11017.1382

محمد رضا کمیلی؛ رضا دانشور ثانی؛ محمد باقر گرایلی


تاملی بر شیوه های نوین درمانی برای مرتکبین جرایم خشونت آمیز

صفحه 259-285

10.22034/fvh.2021.5743

محبوبه جمالی باقرابادی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید محمد جواد ساداتی